Archive for February, 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 27/02/2015

26/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας καλούμε σε κατεπείγουσα (επανάληψη συζήτησης θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της 24ης Φεβρουαρίου 2015) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Η υπ’ αριθμόν 1/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ¨Γνωμοδότηση για το Β1 Στάδιο της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Λιχάδας¨¨. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 74/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Παραχώρηση κτιρίου για την Ιδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού¨. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 3.3.15

26/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 του μηνός Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Καταβολή σε δόσεις του ποσού των τόκων, της αναδρομικής καταβολής του επιδόματος 176,00 ευρώ, βάσει των 721 και 720/2014 δικαστικών αποφάσεων, στους υπαλλήλους των πρώην Δήμου Ωρεών & Λιχάδας, αντίστοιχα.
3.-Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2015.
4.-Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/02/2015

20/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24/02/2015

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25.02.2015

20/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με το έργο ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.
3.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Ιωάννη & Ειρήνης Γκέκα στο Πευκί, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου.
4.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα συζ.Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
5.-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2015.
6.-Επί της 1/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου για το έτος 2015.
7.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.κ.Δημητρίου & ΄Ελλης Παπακωνσταντίνου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 24.02.15

17/02/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, λόγω μη απαρτίας της προηγούμενης συνεδρίασης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας Π.Ε. Εύβοιας»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

17/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1745
ΑΔΑ : ΩΗ55ΩΕ7-ΘΥ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια λιπαντικών.
Αριθμός Διακήρυξης: 1744/12-2-2015
1.-Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ιστιαίας – 342 00 Ιστιαία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50021 και 2226-3-50014
ΦΑΞ: 2226-0-55518
2.-Τίτλος:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ΄΄
3.-Υπό προμήθεια είδη-ποσότητες :
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (303.780,00 λίτρα)-CPV 09134200 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
•ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (30.800,00 λίτρα) – CPV 09132100 «Αμόλυβδη βενζίνη».
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (117.880,00 λίτρα) – CPV 09135100 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
•ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (6.610,00 λίτρα) – CPV 24951100 «Λιπαντικά».
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικά.
6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού.
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Γραφείο Προμηθειών (κ.Παντελής Πισσάκης), Πλατεία Ιστιαίας, Ιστιαία 342 00 και στο τηλέφωνο 2226-3-50021, e-mail: pan.pissakis@gmail.com , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosistiaiasaidipsou.net, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.(λόγω αργιών εορτών Πάσχα).
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/2/2015.
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ιστιαία 12-2-2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

Διακήρυξη 2015
ΤΙΜΟΛ.ΠΡΟΣΦ.ΕΡΩΤΗΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19.02.15

16/02/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.
2. Επί αιτήσεως κ. Πραμμάτια Αικατερίνης
3. Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων-κ.Πετής.
4. Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων-κ. Στουρνάρας.
5. Επί αιτήσεως κ. Αναστασίου Μαρίας του Ευσταθίου.
6. Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταξιάρχη.
7. Επί αιτήσεως κ. Λάβα Αλεξάνδρου-Ιερέα.
8. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
(ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ)
9. Επί αιτήσεως κ. Κεραμίδα Παναγιώτη.
10. Επί αιτήσεως κ. Παπαβασιλείου Μαρίας
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17.02.15

13/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.- Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2015.
3.-Καθορισμός ωρών εργασίας εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού(σχετ.η 301/2014 Α.Ο.Ε.).
4.-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης κτηρίου στέγασης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Δήμου.
5.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με το έργο ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.
6.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Κυπριανού Βόρρη του Χρήστου.
7.-Επί της υπ’ αριθμ.376/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας(σχετ.η 341/2012 Α.Ο.Ε.).
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 17.2.15

13/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας Π.Ε. Εύβοιας»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προμήθεια ειδών διατροφής για τη σίτιση απόρων

11/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΠρομήθεια ειδών διατροφής για τη σίτιση απόρων από το κοινωνικό παντοπωλείο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως 16/2/15
Για τα προς προμήθεια είδη μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες αρχείο :

Προμήθεια ειδών διατροφής

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11.2.2015

11/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ανάθεσης της εργασίας εκχιονισμού των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, μετά τις έντονες χιονοπτώσεις που πλήττουν το Δήμο και πρέπει λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2γ του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, να ανατεθεί η εργασία, με μοναδικό θέμα:
1.- Περί ανάθεσης εργασιών εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

09/02/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 11/2/15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα
• παραχώρηση αίθουσας πολιτισμού (Λύκειο Ιστιαίας) για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης
• παραχώρηση αίθουσας για στέγαση της φιλαρμονικής του Δήμου

9/2/2015
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

06/02/2015Posted by Admin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ : ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ για το έτος : 2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική κατάσταση 2015

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 10-02-2015

06/02/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.- Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2015.
3.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με το έργο ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.
4.-Επί της από 3-2-2015 εξώδικης διαμαρτυρίας-δήλωσης και πρόσκλησης του κ.Κυπριανού Βόρρη του Χρήστου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/02/2015

06/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11/02/2015

Ανακοίνωση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

04/02/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο kdvm908@gmail.com ή καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9-14 μ.μ., στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου(Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 39, τκ 34 300 Λ.Αιδηψού Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Τριάντη Παναγιώτα) ,στα Δημοτικά Καταστήματα Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού ή/ και στα ΚΕΠ του Δήμου.

Τηλέφωνο/Φαξ: 2226350309/ 2226022261

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

Ανακοίνωση

Αίτηση Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 06/02/2015

04/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στις 6/2/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα: «Διάθεση Σχολικών Αιθουσών σε Συλλόγους»

3/2/2015
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσάντζαλος

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών του έργου Κ.Δ.Β.Μ.Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

03/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΟριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου της υπ’ αρ. πρ.
660/11/71074/09-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στους δήμους υλοποίησης του Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Αρ. Απόφασης Δ.Σ. / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:2711/122/29.01.2015)

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης