Archive for the ‘Δήμαρχος’ Category

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

31/03/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

06/03/2017Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.48
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010”, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40) αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 2107 τΒ’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τον κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, με θητεία από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Τον κ. Αθανάσιο Σπανό καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο , χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη για τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την ευθύνη της καλής λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
• Την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού εκτός από τα θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό την Νέα Γενιά και τον Αθλητισμό.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων
• Επίσης εξουσιοδοτείται να υπογράφει, με την ένδειξη “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ” κάθε έγγραφο που άπτεται των καθηκόντων του, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων και θεμάτων πειθαρχίας των υπαλλήλων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

24/08/2015Posted by Admin

Αριθμ. Πρωτ.12898/24-8-15

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ιστιαία, στις 28 Αύγουστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού οικονομικού έτους 2016 (άρθρα 63δ & 266 του Ν.3852/2010)Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Θέμα 2. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ.: 211/2014 ΘΕΜΑ:ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

01/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την απόφαση Δημάρχου υπ.αριθ.:211/2014 περί ορισμού και αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 211/2014 ΘΕΜΑ:ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計